Visita a Barcino

Els alumnes de batxillerat de llatí i de grec han realitzat una visita guiada resseguint les restes arqueològiques de la Barcino romana. El recorregut s’ha iniciat a la plaça de la Vila de Madrid on han pogut observar les característiques dels enterraments sepulcrals que hi havia als camins d’accés a les ciutats romanes. Ha continuat pel carrer de la Canuda per observar els arcs que resten d’un dels antics aqüeductes que duien aigua fins a la ciutat, a continuació les muralles, la porta d’entrada que ara és el carrer de la Llibreteria, la domus romana i les sitges medievals del carrer de la Fruita, les restes del temple dedicat a l’emperador August i finalment la visita als tallers d’època romana que es conserven en el subsòl arqueològic de la Plaça del Rei. En fi, una visita que ha permès situar la ciutat romana de Barcino respecte de la Barcelona contemporània i analitzar en quina mesura la ciutat d’avui és deutora de la ciutat romana i com s’hi han integrat i monumentalitzat els vestigis romans que n’han pervingut.

Share