unportal.cat

unportalA quins estudis es pot entrar amb una determinada nota de tall?, quina remuneració mitja tenen els alumnes que acaben un carrera al cap de tres anys?, quins preus tenen les matrícules?, com s’arriba en transport públic al centre triat? La web unportal.cat es llança a partir d’avui amb aquests i altres milers de dades coincidint amb el Saló de l’Ensenyament, que comença en la Fira de Barcelona.

El portal, gratuït, té un apartat cridat top 10 amb dades sobre el millors nivells d’ocupació, les taxes d’abandó, la valoració dels graduats, el temps a trobar treball i els estudis relacionats amb el que ha cursat l’estudiant.

Es poden buscar temes per carreres, poblacions, notes exigides. En total, el portal permet que els estudiants puguin tenir informació de 450 estudis de grau que es poden cursar en totes les universitats catalanes, públiques i privades. També es pot trobar informació de màsters i formació contínua que oferixen les universitats. En breu s’inclourà informació sobre beques, diuen els responsables d’aquesta web.

Milers de dades sobre les universitats públiques catalanes que fins a ara estaven restringits a uns centenars d’usuaris -un grup de docents i investigadors i els responsables del Departament d’Universitats- s’acaben d’obrir en Internet a tots els internautes.

Hi ha estadístiques sobre el que es triga a acabar les carreres i els crèdits aprovats

El portal dóna informació per a ajudar a triar carrera. Algunes de les preguntes a les quals que respon són: quants estudiants comencen els estudis que m’interessen?, quants es graduen en un estudi concret?, quant es triga a acabar una determinada titulació? Una altra de les possibilitats que brinda la web és conèixer quants crèdits s’aproven de mitjana en les universitats, tant en primer com en segon cicle.

La web conté informació de les set universitats públiques catalanes -UB, UPC, UPF, UAB, URV, Girona i Lleida, i la Universitat de Vic- per a orientar als estudiants a l’hora de triar carrera. Les universitats privades no estan en el portal, però podran sumar-se si ho desitgen, una vegada que es verifiquin les dades, va dir el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet.

Els usuaris potencials d’aquest portal són els estudiants universitaris i de batxillerat, els 45.000 professors catalans de secundària, 6.000 empleats d’Administració i serveis de les universitats, i 14.000 professors i investigadors universitaris. “És un instrument important en la presa de decisions i és pioner en l’Estat”, va destacar el conseller. Per a les universitats, la web serveix d’autoavaluació i posa en valor molts factors dels seus estudis, ja que aporta algunes dades comparades.

La Generalitat vol que aquesta web sigui una de les novetats destacades del Saló de l’Ensenyament, que començarà el pròxim 17 de març en la Fira de Barcelona. Aquest saló és ja un clàssic per als alumnes i professors de secundària, que acudeixen a ell a la recerca d’informació dels estudis als quals poden optar a l’acabar l’ESO o el batxillerat.

El portal també respon a a preguntes sobre la mobilitat internacional dels estudis adaptats al sistema Bolonya (harmonització de les titulacions universitàries a Europa). Hi ha més de 24.000 taules estadístiques amb tot tipus de referències macroeconòmiques sobre el sector universitari català i la investigació associada a ell. S’inclouen xifres com la inserció laboral de les branques -humanitats, ciències, tècniques- , el nombre d’investigadors i els pressupostos de les universitats públiques. També hi ha dades sobre els estudiants que comencen els estudis de primer i segon cicle.

Share

Tags: