Presentacions de l’Aula d’Acollida

Ens complau mostrar-vos part de la feina que ha realitzat l’alumnat de l’Aula
d’acollida durant aquest primer trimestre.
Es tracta d’unes presentacions en Power-point fruit de diferents petits projectes:
Un esdeveniment que ha canviat el món o el meu país d’origen, Els jocs de la
meva infantesa i El dia de Cap d’Any al meu país.
L’alumnat ha pogut així donar a conèixer la cultura del seu país i, al mateix
temps, descobrir la dels països dels/de les seus/seves companys/es.
Tot plegat ha servit per posar en pràctica l’expressió oral, utilitzar les TIC i
també per treballar l’interculturalitat.
Sacra Comorera, Tutora de l’Aula d’acollida

Podeu veure les fotografies ampliades clicant aquí.

També podeu veure un vídeo de l’activitat:

Share