Sortida a la Planta de Valorització Integral de Residus

Els alumnes de 2n ESO  han  fet una sortida del Tecnologia a la Planta de Valorització Integral de Residus (PIVR) de Sant Adrià del Besos. La planta tracta els Residus Urbans de Barcelona.

Els alumnes han pogut veure la gran  quantitat de Residus què és generen a Barcelona  diàriament,  el que els ha de conscienciar en reduir la quantitat de deixalles què generem, aplicant les 3 R  (Reduir, Reutilitzar i Reciclar).

Han seguit  tot el procés des de la  Descàrrega fins la Incineració als forns del Rebuig, passant per tots els processos de Classificació per mida , tipus (matèria orgànica, paper, cartró, plàstics, restes

2 ESO A-B_190125b

2ESO C-D_190131B

Share

Tags: