Seminari de Biologia i Geologia

focaProfessors:

Joan Sabidó, Maria Sellés, Elisabet Pous i Luis Ugedo

Matèries:

Biologia i geologia de 1r d’ESO
Llibre digital Santillana: http://continguts.llibrewebsantillana.cat
Material digital de la pàgina Moodle del Centre: http://agora.xtec.cat/iesfortpius/moodle/course/view.php?id=21

Sortides: Centre d’Estudis del Mar de Sitges

Biologia i geologia de 3r d’ESO
Llibres: Biologia i geologia 3, Editorial Claret

Sortides i Activitats: Estudi Medi ambient al Montseny

Biologia i geologia de 4t d’ESO
Llibres: Biologia i geologia 4, Editorial Claret

Sortides i Activitats: Estudi geològic a Olot

Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1r BAT
Llibres: Material digital de la pàgina Moodle del Centre: http://agora.xtec.cat/iesfortpius/moodle/course/view.php?id=41

Sortida geològica a S’Agaró
Sortida geològica a Figaró

Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2n BAT
Llibres: Material digital de la pàgina Moodle del Centre: http://agora.xtec.cat/iesfortpius/moodle/course/view.php?id=241

Sortida: Cabina de control atmosfèric
Sortida: Besòs, aigua neta
Sortida: Servei Meteorològic Nacional

Share

Tags: