S’Agaró – Itinerari geològic

Mapa geològic de la zona de S’Agaró
leucogranit granodiorita amb megacristalls d’ortosa
episienita pòrfir granodiòritic
lampròfir dic de lampròfir
boles cladolles
tafoni
Share

Tags: