Resultats PAU

RESULTATS ESTADÍSTICS DE L’ALUMNAT PRESENTAT A LES PAU
Centre: IES FORT PIUS
adscrit a la Universitat de Barcelona
PAU Juny 2009
Regim d’Estudis – TOT ALUMNAT

La mitjana de la nota de la prova de les PAU 2009 de Catalunya de la convocatòria de Juny és 5,99 i la dels alumnes del vostre centre és 6,76.

Per matèries, els resultats han estat:

Matèria mitjana
Catalunya
mitjana
centre
LL. CATALANA 6,16 6,01
LL. CASTELLANA 6,55 7,58
ANGLÉS 6,29 7,09
HISTORIA 6,07 8,18
FILOSOFÍA 5,83 5,46
MATEMÁTIQUES 5,28 7,24
FÍSICA 5,54 5,91
QUÍMICA 4,49 4,33
BIOLOGÍA 6,81 7,71
LLATÍ 5,79 7,00
MAT.APLCC.SS. 4,59 6,29
HIST. DE L’ART 6,32 6,95
DIBUIXTÉCNIC 6,20 6,50
C.TERRA I M.A. 6,58 8,20
ELECTROTÈCNIA 5,59 5,75
TECNOL INDUST. 5,89 7,00
EC.I ORG.EMPRES 5,79 5,50
GEOGRAFÍA 6,29 7,29
LIT.CATALANA 5,97 7,63
La desviació mitjana a nivell de Catalunya entre la nota d’expedient de batxillerat i la nota de la prova de les PAU és 0,91 i la desviació mitjana dels alumnes del vostre centre és de 0,33.
Share