Reserva de Places per QUART de l’ESO, Curs 2012-2013

Benvolguts pares i mares,

Ens tornem a posar en contacte amb vosaltres a fi d’informar-vos que hem obert el període per a la matriculació del vostre fill/a per al proper curs acadèmic, el 4t d’ESO.

L’equip directiu i el claustre de professors som conscients de la importància d’aquest curs i per això novament us demanem el vostre suport per poder aconseguir els millors resultats acadèmics i personals per als vostres fills. Nosaltres hi continuarem posant professionalitat, dedicació i interès per assolir el seu màxim rendiment.

L’equip directiu vol agrair-vos la confiança que estem segurs que continuareu dipositant en nosaltres i, com en altres ocasions, us diem que no dubteu a trucar-nos per a qualsevol aclariment que necessiteu.

Com aplicació de la nova llei d’educació (LOE), s’ha modificat l’estructura del 4t de l’ESO. L’alumnat haurà de cursar :
 Matèries comunes (18 h. setmanals): català, castellà, matemàtiques, anglès, socials, Ed. Física, Ed. ètico-cívica.
 Tutoria (1 h.) Projecte de recerca (1 h.) Religió o alternativa (1 h.)
 Tres matèries optatives (9 h. setmanals) a escollir d’entre: tecnologia, física-química, biologia, música, llatí, Ed. visual i plàstica, informàtica i francès.

La matrícula de 4t d’ESO comença el dilluns 7 de maig i s’acabarà el divendres 11 de maig. En aquest període, i a través dels vostres fills o filles, podreu fer-la efectiva. El tutor o tutora del grup classe en farà la coordinació. Per tal de facilitar-vos la matrícula us donem els següents impresos que haureu de tornar en el mateix sobre, degudament complimentats al tutor/a :

 Full de confirmació de plaça i actualització de dades de l’alumne/a.
 Ingrés bancari de 40 € al compte de l’Institut Fort Pius que comprèn 38,88 € de material escolar i 1,12 € de l’assegurança escolar obligatòria.
 Full d’ingrés bancari de 29 € al compte de l’AMPA, com a quota anual per família. La col•laboració de l’AMPA permet el finançament d’activitats extraescolars i la adquisició de material i equipament per al centre.
 Cal adjuntar fotocòpia del NIF/ NIE de l’alumne/a.

Us recordem que l’autorització per a l’aparició de imatge del vostre fill/a en les publicacions de l’institut, ja consta en el seu expedient i que la carta de compromís educatiu, la qual es va signar el curs passat, continua vigent durant tota l’escolaritat.

Tota aquesta documentació la portaran els vostres fills/es al tutor o tutora.

US RECORDEM QUE LA PROMOCIÓ D’UN CURS A L’ALTRE DEPÈN DE LA DECISIÓ DE L’EQUIP DOCENT A LA REUNIÓ D’AVALUACIÓ FINAL DEL CURS.

Fins el moment de la matrícula estem a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte o qüestió. Durant el mes de juliol rebran una carta amb les informacions relatives al començament de curs.

Cordialment,

Adolfo Silván
Director

Barcelona, 3 de maig de 2012.

Share