Reglament de Règim Intern

Un cop discutides i aprovades les esmenes, entra en vigor el nou Reglament de Règim Intern aprovat pel Consell Escolar en sessió extraordinària del 27 d’octubre de 2011.

És obligació de tota la comunitat escolar connéixer i respectar aquest reglament (RRI), i el podem consultar en qualsevol moment en aquest enllaç.

Share