Reglament de la Biblioteca

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA

1.    La biblioteca és un espai per a la lectura i el treball. Cal mantenir-hi l’ordre i el silenci.

2.    No és permès menjar ni beguda a la biblioteca.

3.    Els llibres i el material és compartit per alumnes, professors i personal de l’institut. Per això s’han de cuidar i no ratllar ni fer malbé.

4.     Es poden consultar tots els documents. Un cop consultats, es deixen a la taula de la persona encarregada de la biblioteca perquè aquesta els pugui retornar al seu prestatge.

5.    A l’hora de l’esbarjo no es poden utilitzar els ordinadors portàtils, que s’han de quedar a l’aula.

6.    Els ordinadors de la biblioteca s’utilitzen exclusivament per a l’estudi i confecció de treballs.

7.    L’espai del bibliotecari és del seu ús exclusiu. No es pot ocupar ni usar l’ordinador.

8.    Provisionalment no hi ha servei de préstec de llibres.

Share

Tags: