Reglament de la Biblioteca

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA

1.    La biblioteca és un espai per a la lectura i el treball. Cal mantenir-hi l’ordre i el silenci.

2.    No és permès menjar ni beguda a la biblioteca.

3.    Els llibres i el material és compartit per alumnes, professors i personal de l’institut. Per això s’han de cuidar i no ratllar ni fer malbé.

4.     Es poden consultar tots els documents. Un cop consultats, es deixen a la taula de la persona encarregada de la biblioteca perquè aquesta els pugui retornar al seu prestatge.

5.    A l’hora de l’esbarjo no es poden utilitzar els ordinadors portàtils, que s’han de quedar a l’aula.

6.    Els ordinadors de la biblioteca s’utilitzen exclusivament per a l’estudi i confecció de treballs.

7.    L’espai del bibliotecari és del seu ús exclusiu. No es pot ocupar ni usar l’ordinador.

8.    Provisionalment no hi ha servei de préstec de llibres.

Tags: