Reforços de matemàtiques i llengües 1r cicle de l’ESO

Els comuniquem que el proper dilluns dia 31 de gener de 2011 comença el programa de reforços a matemàtiques i llengües per de Primer i Segon d’ESO i que es realitzarà de 17:30 a 18:30, els dilluns, dimarts i dijous. Dimecres les classes de reforç es faran en dues hores de 15:30 a 17:30.

L’horari de classes serà el següent:

1a Setmana DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30 Reforç MATES 2n / estudi assistit 1r
17:30 – 18:30 Reforç MATES 1r / Estudi Assistit 2n Reforç MATES 2n / Estudi Assistit 1r Reforç MATES 1r / Estudi Assistit 2n Reforç MATES 1r / Estudi Assistit 2n
2a Setmana DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30 Reforç MATES 2n / estudi assistit 1r
17:30 – 18:30 Reforç MATES 2n / Estudi Assistit 1r Reforç MATES 1r / Estudi Assistit 2n Reforç MATES 1r / Estudi Assistit 2n Reforç MATES 2n / Estudi Assistit 1r

Les classes de Reforç de Matemàtiques seran impartides per un professor/a amb titulació de Llicenciat en Matemàtiques.

L’estudi assistit el farà un ex-alumne del Centre, que estudia a La Universitat amb resultats molt brillants i que ajudarà a fer tasques de classe tant de matemàtiques com de llengües.

Com veieu els alumnes de 1r i de 2n tindran cada dues setmanes 5 classes de Reforç de Matemàtiques i 5 d’Estudi Assistit. La primera setmana faran l’activitat exposada al quadre superior i la segona setmana la del quadre inferior. Després continuaran igual de manera consecutiva.

Per tal d’evitar un excés d’assistència hem previst que l’activitat de Reforç de Matemàtiques s’adreci als alumnes que a la primera avaluació han tret una nota superior al “2” i inferior al “5”. D’aquesta manera el màxim d’alumnes per grup de reforç serà de 18. Si algun alumne fa activitats extraescolars a l’Institut li admetrem un màxim de dues faltes per cada període de dues setmanes.

La resta d’alumnes que acceptin entrar en el Programa de Reforços hauran d’assistir a totes les sessions.

En tot cas serà el tutor o tutora de cada grup qui determinarà els alumnes que assistiran al Reforç i ho comunicarà a les famílies.

Quant a l’Estudi Assistit també seran els tutors dels grups els qui recomanaran als seus alumnes l’assistència. En aquest cas si algun alumne excepcionalment vol assistir a una sessió per demanar aclariments al professor ho podrà fer, però la llista d’assistents també estarà limitada.

Els tutors els notificaran si el seu fill o filla ha estat seleccionat per participar en aquest programa.

Share

Tags: