Proves d’avaluació diagnòstica

Us recordem que tots els centres han de fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum, i que es durà a terme en els mateixos centres en les properes setmanes.

Cal tenir present que aquesta nota no té cap incidència en el desenvolupament normal del curs i en les seves qualificacions.

Per a més informació consulteu la convocatòria oficial en la mateixa web de la Generalitat seguint aquest enllaç.

Share