PROVES 4t ESO

Els dies 14 i 15 de febrer se celebraran en el centre les Proves d’Avaluació externa als alumnes de 4t d’ESO. La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

Aquí tens més informació de les proves.

Share