ÈXIT D’ESTIU

Programa promogut des del Consorci d’Educació, que ofereix classes de repàs als alumnes de l’Institut per ajudar-los a superar l’avaluació extraordinària de setembre. Els alumnes poden fer les tasques de recuperació encomanades i planificar la feina per la resta de l’estiu.

El projecte té una durada de tres setmanes, fins el 17 de juliol i hi assisteixen alumnes de 1r a 4t d’ESO.

L’alumnat fa dues hores d’estudi acompanyats per Amics Grans (alumnes universitaris) i dues hores d’esport amb tècnics d’esport.

Aquest és el tercer curs que podem oferir aquest servei als alumnes del nostre centre i estem molt satisfets dels seus resultats.

Per més informació, cliqueu aquest enllaç

Share