Projecte Direcció 16/20

PROJECTE DE DIRECCIÓ

2016-2020

XAVIER BIOSCA MUNTS

Aquest projecte de direcció vol ser l’actualització del Projecte presentat per al període 2012-2016.

En primer lloc volem assenyalar la voluntat de continuar la tasca que entre tota la comunitat educativa del Fort Pius hem fet en aquest període, amb la intenció de consolidar la feina feta i mantenir els projectes de tot tipus que hem iniciat i mantingut en aquest període; també ens mou la intenció de millorar alguns aspectes que a parer nostre no han acabat d’assentar-se prou. També valorem especialment la il·lusió i les ganes de l’equip de direcció, que volem mantenir, i la satisfacció que genera el suport i la participació del professorat i també de l’alumnat i les famílies.

L’equip de direcció estarà format per Elisabet Pous, Cap d’Estudis; Albert de Frías, Coordinador Pedagògic, i Nieves Nieto, Secretària.

Els objectius que es proposen responen a la diagnosi del funcionament de l’institut,  a la voluntat de mantenir els aspectes que determinen el tarannà del centre i a la necessitat d’incidir en els aspectes que permeten un marge de millora i de continuar en el camí de la innovació a l’aula. Hem optat per una manera diferent d’explicitar els objectius d’aquest Projecte de Direcció 2016-2020, no agrupant-los per àmbits, sinó establint quatre grans objectius: la millora del nivell competencial de l’alumnat, la seva participació i corresponsabilització en la vida del centre, la consolidació de la cohesió social i, finalment, la revisió i adequació de tots els documents d’organització i de gestió del centre. Val a dir que és un objectiu no explicitat, però que justifica tot el Projecte, el manteniment dels avenços assolits per tota la comunitat educativa en els darrers anys, el treball del professorat i la seva implicació en la feina diària del centre, la continuïtat de l’equip de direcció i el seu suport i il·lusió per la feina feta i la que ha de venir i l’acompanyament dels alumnes i de les seves famílies per identificar-se amb els valors del centre i fer-lo l’institut del barri.

Per llegir el document sencer amb els objectius proposats i les actuacions previstes, cliqueu aquí.

Share