Programa de reforços de llengües i matemàtiques per primer i segon de l’ESO.

El dilluns 16 de gener es reinicia el programa de classes de reforç per alumnes de primer i segon curs de l’ESO amb el mateix horari que el trimestre passat. Si alguna família vol plantejar algun dubte us podeu adreçar a la coordinadora pedagògica o al director.

Share