Pràctica “ManRais”

Pràctica dels alumnes de mediació del nostre centre amb el videojoc ManRais de l’Institut Fernando Buesa de Vitoria-Gasteiz.

Al llarg dels dos quadrimestres d’aquest curs els alumnes de 3r d’ESO de la optativa de Mediació han realitzat les pràctiques d’aquest videojoc i han realitzat un dossier de treball sobre aquesta activitat que incloïa descripció dels personatges, els nou episodis del videojoc, accions dels personatges, actituds i valors que transmeten, i que representen, relacionats tots amb els Drets Humans.

ManRais

Gonzalo Maffiotto   Gonzalo Maffiotto

Adrián Araya    Adrian Araya

Share