PORTES ENDINS

Dimarts dia 18 de febrer celebrem a la tarda la cinquena Jornada de Portes Endins, durant la qual les famílies que prèviament s’hagin inscrit en un dels torns en què dividirem la jornada visitaran l’institut per conèixer, a través d’una visita conduïda per alumnes, els diferents espais del centre, les aules, els tallers, els laboratoris, els patis, etc. A cada espai l’alumnat dels diferents nivells explicarà als pares i mares les activitats que hi fan relacionades amb les diverses matèries i també els programes docents que s’hi realitzen.

Activitat de Portes Endins d’Educació Física

Share

Tags: