PAC: Calendari

CALENDARI ESCOLAR  CURS 2011-2012

1r TRIMESTRE

 • Del 12 de setembre al 22 de desembre de 2011.
 • 1a Avaluació: 12 setembre- 2 desembre ( 13 setmanes).
 • Juntes 1a Avaluació:  dimecres  23 i 30 de novembre.

2n TRIMESTRE

 • Del  9 de gener al 30 de març de 2012.
 • 2a Avaluació: 7 desembre- 16 març ( 13 setmanes) .
 • Juntes 2a Avaluació:  dimecres, 14  i 21 de març .

3r TRIMESTRE

 • Del 10 d’abril al 22 de juny de 2012.
 • 3a Avaluació:  20 març -22 juny ( 13 setmanes).
 • Juntes 3a Avaluació:  dimarts, 19, dimecres 20 i dijous 21 de juny a les tardes.

Dies festius de lliure elecció , proposta del Consell Escolar de BCN :

 • Dilluns,  31 d’octubre de 2011  (Pont)
 • Dilluns, 5 de desembre de 2011 (Pont)
 • Dilluns, 20 de febrer de 2012
 • Dilluns, 19 de març de 2012
 • Dilluns, 30 d’abril de 2012 ( Pont)

SETEMBRE

 • Dijous 1: 10,00 h,  reunió d’Equip Directiu i coordinadors.

11,30 h,  presentació del professorat.

 • Divendres 2:  9,00 h, reunió de caps de Departament.

10,00 h, reunions de Departaments .

11,30h, reunió professorat nou.

 • Dilluns 5: 9,00 h , reunió de l’Equip Directiu

Treball Departaments.

 • Dimarts, 6:  10,00 h, Claustre.

12,00 h, Tutories/ Coordinació.

 • Dimecres, 7: 9,00 h, reunió E. Directiu/ Coordinadors nivell.

10,00 h, equips docents de 1r i 4t d’ESO.

12,00 h, equips docents 2n i 3r d’ESO.

 • Dijous, 8:     Treball Departaments.
 • Divendres, 9: Treball Departaments.
 • Dilluns, 12: 9,00 h, Pla d’acollida de 1r d’ESO. 9.30h, proves inicials.

11,30 h, Pla d’acollida de 2n, 3r i 4rt.

12,00 h Pla d’acollida de Batxillerat.

12,30 Reunions de tutors amb coordinadors.

 • Dimarts, 13: 9,00 h,  Pla d’acollida 1r: Assignació grup-classe. Recollida petició

EARS. Informacions generals a càrrec dels tutors/es.

10,30 h, Pla d’acollida  2n i 3r : Recollida petició Optatives.

Informacions generals a càrrec dels tutors/es.

Pla d’acollida de 4t: Informacions generals a càrrec dels

tutors.

8,30 h, Inici de classes amb horari normal a Batxillerat.

 • Dimecres,14:  8,30 h,  Inici de classes amb horari normal a l’ESO.

Reunions de pares

 • 1r d’ESO: dimecres, 14 de setembre ( 18,30 h).
 • 2n, 3r i 4rt d’ESO: dimecres 21 de setembre (18,30 h).
 • Batxillerat:  dimecres 28 de setembre (18,30 h).

Avaluació de matèries pendents de 1r de Batxillerat

 • Exàmens de 1a convocatòria: a decisió dels Dept. i Sem.
 • Publicació de notes de 1a convocatòria: dc 19 d’octubre de 2011
 • Exàmens de 2a convocatòria: a decisió dels Dep (abans del  divendres, 27 d’abril)
 • Publicació de notes de 2a convocatòria: dv 27 d’abril de 2012

1a AVALUACIÓ: 12 setembre – 2 desembre

 • Preavaluacions d’ESO i Batx: dc. 19 i dc. 26 d’octubre. EQUIPS DOCENTS.
 • Exàmens trim. d’ESO:  de dijous, 10 novembre al  dimecres, 16 de novembre.
 • Sessions d’avaluació d’ESO i  BATX: dimecres  23 i 30 de novembre.
 • Lliurament de notes i incidències d’ESO i BATX: dv. 2  de desembre.

2a AVALUACIÓ: 7 desembre – 16 març

 • Exàmens trim. d’ESO: del dijous, 1 de març al dmc. 7 de març.
 • TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT:
  • Data límit de lliurament dels treballs: dilluns, 23 de gener.
 • Viatge de 2n de Batxillerat i esquiada de 3r: de dj. 2 al dv 3 de febrer.
 • Sessions d’avaluació d’ ESO i BATX: dimecres, 14 i 21 de març.
 • Lliurament de notes i incidències d’ESO i BATX: dv 23 de març.
 • Assignació de la 2a optativa quadrimestral i de l’ EAR de 1r: dmc.  18 de gener.
 • Canvi d’optatives quadrimestrals i de l’EAR de 1r d’ESO: dll. 30 de  gener.
 • Actuació dels tribunals: dimecres, 1 de febrer.

3a AVALUACIÓ i AVALUACIONS FINALS: 20 març-22 juny

2n BATX: PROVISIONAL

 • Exàmens finals : de dv. 20 a dv. 27 de maig.
 • Avaluació  3a i final contínua: dmc. 1 de juny.
 • Lliurament de notes i incidències: dj 2 de juny.
 • Publicació llistes per a exàmens finals extraordinaris: dll. 6 de juny.
 • Inici de les classes de preparació de les PAU: dv, 3 de juny.
 • Final de classes de 2n de BATX: dv. 10 de juny.
 • Exàmens de Selectivitat: dmc. 15, dj. 16 i dv. 17 de juny.
 • Exàmens  extraordinaris:  de dm. 21 a dj. 23 de juny.
 • Avaluació final extraordinària:  dll. 27 de juny.

1r, 2n, 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r BATX.

 • Exàmens de 3a avaluació ESO i 1r Batx. del dimarts, 5 de juny al dilluns, 11 de juny.
 • Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r i viatge de 4t : del dimarts 12 de juny al  divendres, 15 de juny.
 • Darrer dia de classe : dimecres, 20 de juny.
 • Avaluació 3a i final contínua  ESO i 1r Batx: dimarts 19, dimecres 20 i dijous 21 de juny  a la tarda.
 • Lliurament de notes i incidències: divendres, 22 de juny.
 • Exàmens  extraordinaris:  4 i 5 de setembre.

§         ALTRES INFORMACIONS
 • Castanyada: divendres 28 d’octubre.
 • Festa de Nadal: dijous 22 de desembre.
 • Carnestoltes: divendres 17 febrer.
 • Jornada de portes obertes ESO: dissabte, 28 de gener. Per confirmar
 • Jornada de portes obertes Batxillerat: dimecres, 18 d’abril.
 • Festa Sant Jordi: dilluns, 23 d’abril.
 • Festa 1r cicle d’ESO: dimecres, 20 de juny.
 • Festa 4rt ESO: divendres, 22 de juny.
 • Festa de 2n de Batxillerat: dimecres, a determinar.
 • Sortida  final curs 1r cicle: dijous, 21 de juny

EQUIPS DOCENTS PREVISTOS

 • Dmc, 7 setembre: constitució equips docents de 1r ,  2n , 3r i 4t.
 • Dmc , 5 octubre: 1r  i 3r ESO.
 • Dmc, 7 novembre: 2n i 4t ESO.
 • Dmc, 19 i 26 d’octubre ( Preavaluacions).
 • Dmc; 18 gener: 1r i 3r. Dmc, 25 gener: 2n i 4t.
 • Dmc , 15 febrer: 1r i 3r Dmc, 22 febrer: 2n i 4t.
 • Dmc,  18  d’abril: 1r i 3r. Dmc  25 abril: 2n i 4t.
 • Dmc, 30 maig:  1r i 3r. Dmc, 6 juny: 2n i 4t.

SESSIONS D’AVALUACIÓ:

 • Dmc 23 i 30 de novembre ( 1a avaluació).
 • Dc. 14 i 21 de març ( 2a avaluació).
 • Dm 19,  dmc 20 i dj 21 de juny tarda ( 3a Avaluació).

CLAUSTRES I CONSELLS ESCOLARS PREVISTOS

 • Dc. 28 de setembre: Claustre ( 16.00 h) i Consell Escolar ( 18,30 h).
 • Dc. 16 de novembre: Reunió de Claustre i de Consell Escolar.
 • Dc. 8 de febrer: Reunió de Claustre i de Consell Escolar.
 • Dc. 11 d’abril: Reunió de Claustre i de Consell Escolar.
 • Dc, 23 de maig: Reunió de Claustre i de Consell Escolar.
 • Dv. 28 de juny : Reunió de Claustre i de Consell Escolar.

NOTES:

 1. Els Treballs de Síntesi  i el viatge de 4t es faran al mes de juny, del dimarts 12 al divendres, 15 de juny.
 2. El viatge de 2n de Batxillerat i l’esquiada de 3r es farà després de l’exposició de Treballs de Recerca, el mes de febrer.
 3. Els alumnes de Batxillerat faran els seus  exàmens  dins l’horari normal, en franges d’una hora . El professorat tindrà en compte de planificar-los amb temps per tal d’evitar que els alumnes  en tinguin més de dos en un dia.
 4. Els alumnes de 2n de Batxillerat podran fer sortides fora del Centre fins a l’ 11 de maig de 2012.
 5. Els alumnes de 1r de Batxillerat, fins al 25 de maig de 2012.

Aprovat :      30 de setembre de 2011

Share

Tags: