OPTATIVES 18-19

Matèries optatives de 2n d’ESO del curs 18-19. Podeu descarregar-vos el full de peticions de 2n que haureu de lliurar al tutor o tutora el dimecres 12 de setembre en la presentació del curs, a les 9:15 h.

Matèries optatives de 3r d’ESO del curs 18-19. Podeu descarregar-vos el full de peticions de 3r que haureu de lliurar al tutor o tutora el dimecres 12 de setembre en la presentació del curs, a les 9:15 h.

Matèries optatives de 4t d’ESO del curs 18-19. Podeu descarregar-vos el full de peticions de 4t.

Share