Nou marc horari pel curs 2012-2013

CANVI DEL MARC HORARI DE L’INSTITUT

El Consell Escolar del nostre institut ha acordat la modificació del marc
horari del centre per al curs 2012-2013. Tots els alumnes començaran les
seves activitats acadèmiques, al matí, a les 8.15 h.; els alumnes de l’ESO
acabaran a les 13.45 h. tots els dies, excepte el dijous que ho faran a les
14.35 h. D’altra banda, l’alumnat de l’ESO tindrà dues tardes de classe,
els dilluns i els dimarts, entre les 15.15 h. i les 17.15 h. Pel que fa al
batxillerat, continuarà fent horari intensiu de les 8.15 h. a les 14.35 h al
llarg de tota la setmana.

Share