Normes d’ús dels Notebook a l’Institut

NORMES D’ÚS DELS MINIPORTÀTILS A L’ INSTITUT

1. L’ordinador s’engega i s’apaga quan ho demana el professor/a.
2. L’alumne ha de mantenir baixada la tapa de l’ordinador mentre el professor/a explica.
3. L’ordinador es farà servir únicament per realitzar tasques acadèmiques.
4. Els ordinadors només es poden fer servir a les aules . En la resta d’espais de l’ institut s’han de portar guardats a la motxilla o dins la funda. Sortir de l’aula amb el portàtil a la mà serà motiu de sanció lleu.
5. L’alumne ha de portar l’ordinador a casa i retornar-lo a l’endemà amb la bateria recarregada.
6. Els alumnes que utilitzin a classe un programari diferent al lliurat de fàbrica, se’ls restaurarà l’ordinador per tornar-lo a la configuració d’inici.

Recordeu que l’ordinador, com la resta de material escolar, és responsabilitat de l’alumne/a.

Share