Memòria de Mediació curs 2010-2011

IES FORT PIUS

CURS ACADÈMIC 2010-2011

COORDINADOR DE MEDIACIÓ

Àrees d’actuació:

I. Mediació amb alumnes:

Al llarg d’aquest curs, s’han fet unes quantes mediacions, principalment entre alumnes del primer cicle de l’ESO. El procés que s’ha seguit ha estat el que descriu el protocol de mediació escolar. En alguns d’aquests actes de mediació han participat alumnes mediadors, i en altres els ha tractat el Coordinador de Mediació, donada la rapidesa  amb la que s’havia d’actuar.

El primer trimestre van realitzar una mediació entre un alumne del nostre centre i un alumne de fora. En aquesta mediació, que va constar de vàries sessions consecutives i dintre del termini de 10 dies, van participar les famílies  de les alumnes i un pare mediador. L’experiència va resultar molt constructiva , donat que el tribunal tutelar de menors va acceptar l’acord que les alumnes van prendre com a vàlid i va servir per aturar el procés judicial.

Durant el tercer trimestre,  van intervenir davant  d’un un  possible cas de “bullying”, tot i que es va deixar clar que el Coordinador  i les altres persones de direcció , així com la família de l’alumne, i els alumnes implicats van acceptar que no era un cas de mediació.  El seguiment d’aquest cas ens va portar unes quantes sessions de reunions, tant al coordinador com a la direcció del centre.

II. Reunió amb la Cap d’Estudis:

Cada divendres, a l’hora establerta de coordinació, el Coordinador s’ha reunit amb la Cap d’estudis per tal d’analitzar els possibles casos susceptibles de ser portats a mediació escolar.

III. Seminari de Mediació:

Com a Coordinador, he assistit regularment al Seminari de Mediació que ha tingut lloc al llarg del curs acadèmic. Vaig faltar a una  sessió degut a que va  coincidir amb un claustre de professors i un consell escolar.

La Coordinadora d’aquest seminari, na Neus Ferrer Barbany, ens ha enviat puntualment les corresponents actes de les sessions, una còpia de les quals es lliura a la direcció del centre en el seu moment.

IV. Altres Actuacions:

Al començament d’aquest curs  es va lliurar a la direcció del Centre la programació de la Coordinador de Mediació.

Elaboració d’un esborrany del Programa de Convivència.

V. Previsió pel Curs 2011-2012:

Com a  Coordinador de Mediació he plantejat a la Direcció de l’Institut la realització d’una assignatura optativa de Mediació el proper curs 2011-2012. Aquesta matèria  duraria un quatrimestre  i s’impartiria a 3r d’ESO, donat que els alumnes mediadors que hi ha a l’institut en aquests moments cursaran l’any vinent 1r i 2n de batxillerat.

S’ha fet una prospecció entre els alumnes de 2n d’ESO i de moment contem amb uns 17 alumnes que desitjarien realitzar aquesta assignatura optativa.

Una vegada realitzades consultes amb Neus Barbany i Miquel Pérez, Coordinador de Mediació als Serveis territorials d’Ensenyament sobre el programa de continguts i procediments pedagògics, la assignatura la podria impartir el mateix Coordindor de Mediació de l’institut amb el assessorament de les persones abans esmentades.

–         Presentació del Programa de Convivencia.

–         Continuació en la participació en el Seminari de Mediació Escolar de Catalunya.

El Coordinador de Mediació,

Alberto Montes.

Barcelona, 38 de maig de 2011.

Share

Tags: