MATRÍCULA BATXILLERAT Curs 2021-22

Del 12 al 16 de Juliol estarà oberta la matrícula per l’alumnat de Batxillerat pel curs 2021-22 que es pot fer de manera presencial a les oficines de l’Institut de 9h a 14h o bé de manera telemàtica lliurant la documentació a matricula@insfortpius.cat

La documentació necessària per formalitzar la matrícula és la següent:

Dades de l’alumne:

 • Fitxa de l’alumne que adjuntem.
 • Fotocòpia del DNI o passaport dels pares/tutors.
 • Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne. 
 • Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement.
 • Fotocòpia de la tarjeta sanitària.
 • Resguard del títol d’ESO. (Si l’alumne no té encara el resguard, podrà presentar butlletí de notes finals de 4t d’ESO)

Documentació acadèmica:

 • Rebut de l’ingrés bancari de 80 € a quota anual de l’Institut Fort Pius que comprèn el material escolar, la renovació digital de les aules (compra i renovació de portàtils i tauletes), les sortides escolars curriculars de tot el curs i l’assegurança escolar contractada pel centre, tal com està aprovat pel Consell Escolar, de forma excepcional durant aquest curs 21/22.
 • Autorització signada ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.
 • Autorització signada ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.
 • Autorització signada de sortides curriculars durant el curs 2021-2022.
 • Carta Compromís educatiu.
 • Si és el cas, notificar mitjançant aquest formulari el pagament realitzat com a soci de l’AFA i pagament de la guixeta (opcional): FORMULARI
  Podeu trobar la informació de l’AFA a la documentació adjuntada.
 • Tria d’itinerari de Batxillerat. S’ha d’emplenar el següent formulari: FORMULARI

Llistat d’alumnat preinscrit i assignat al Fort Pius.

Share

Tags: