Llibres de 1r de Batxillerat Ciències

Matèries comuns (obligatòries)

ean Nom del llibre Editorial Preu Preu desc
978-84-7918-204-5 “Llengua catalana i literatura 1” Santillana 34,70- 32,96-
978-84-9267-259-2 Lectura “Tirant lo Blanc” “ les Eines” Educaula 12,00- 11,40-
978-84-9267-228-8 Lectura “Antologia poesia catalana” “Les Eines Educaula 12,00- 11,40-
978-84-316-8961-2 “Lengua castellana y literatura 1” Vicens Vives 35,10- 33,35-
Lectura “Leyendas y rimas” Vicens Vives 9,80- 9,31-
978-84-316-4522-9 Lectura “Tres sombreros de copa” Vicens Vives 8,25- 7,84-
978-84-233-4062-0 Lectura “Nada” Booket 7,95- 7,55-
978-99-634-7410-3 Anglès:”Top Marks”1 student´s Burligton 31,95- 30,35-
978-99-634-8151-4 Anglès“Top Marks” 1 workbook Burligton 18,75- 17,81-
978-9963-46143-1 Lectura: “Foreigner in Britain” Burligton 7,20- 6,84-
978-84-307-5257-7 Educació Física “Tàctica” Teide 22,00- 20,90-
978-84-7918-404-9 Filosofia i Ciutadania 1 Santillana 34,70- 32,97-
978-84-218-3886-0 Ciències per al món contemporani Casals 36,30- 34,49-

Matèries optatives (Cal escollir 4)

ean Nom del llibre Editorial preu Preu desco
978-84-7918-334-9 Biologia 1 Santillana 34,70- 32,96-
978-84-7918-328-8 Matemàtiques “ la casa del saber” Santillana 34,70- 32,96-
978-84-218-3896-9 Física 1 Casals 31,80- 30,21-
978-84-481-6680-9 Química 1 Mc Graw Hill 39,00- 37,05-
978-84-481-6770-7 Tecnologia Industrial 1 Mc Graw Hill 37,00- 35,15-
978-84-218-3883-9 Dibuix Tècnic 1 Casals 38,60- 36,67-
Ciències de la Terra (sense llibre)

allibres

Share