L’acció tutorial a l’IES Fort Pius

A l’AMPA de l’IES Fort Pius sempre hem estat molt pendents del funcionament de les tutories de l’alumnat, ja que pensem que tenen una importància cabdal en el desenvolupament i aprenentatge dels nostres fills i filles.

Durant el curs 2007-2008 vam elaborar una enquesta com a element d’avaluació objectiva de l’acció tutorial. Aquesta enquesta es passa a tots els pares un cop finalitzat el curs. La direcció del centre en va confirmar la utilitat, ja que els permet detectar o confirmar els aspectes febles relatius a les tutories i així buscar solucions. Així mateix, les conclusions de l’enquesta es debaten al Claustre de professors.

Des del primer curs hem pogut detectar una bona acollida per part dels pares. El passat curs 2008-2009 van respondre 61 famílies. Un total de 14 fulls de taules estadístiques recullen totes les respostes.

Cal destacar:

  • S’observa més resposta per part dels pares de la ESO.
  • Cal millorar la coordinació entre els docents.
  • Tothom coincideix en la importància de la implicació del tutor i la bona entesa entre tutors i alumnes.
  • La importància de la informació a 4t d’ESO per tal que el tutor pugui orientar els alumnes cara a la nova etapa de Batxillerat.

Des de l’AMPA estem preparant la nova edició de l’enquesta, que estarà disponible a la pàgina web. Rebreu informació, via correu electrònic, quan el link sigui operatiu.

Share

Tags: , ,