Informació Menjador curs 2017-18


El  servei de menjador escolar durant el curs 2017-2018 serà ofert per l’empresa ARAMARK (Aribau, 200-210, 5a planta, telèfon 93 2402141). El menjador funcionarà  tots els dilluns i dimarts a partir del dia 18 de setembre. El centre, si la demanda és suficient, oferirà també servei de menjador dimecres i dijous. Els preus seran els següents:

  • Menú permanent: 6,20 €
  • Menú diari: 6,45 €.

Hi haurà de dilluns a divendres  un servei de cafeteria  a l’hora de l’esbarjo d’11:15 a 11:45 hores.

L’estada al menjador forma part de la vida educativa del centre encara que sigui considerada una activitat realitzada fora d’horari escolar. En conseqüència  els seus usuaris estan sotmesos a la normativa general d’acord amb el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya i de la resta de normativa vigent.

Share

Tags: