CAPS DEPARTAMENT

Montse Torné
Departament de Català
Javier Quiñones
Departament de Castellà
Esperanza Martí
Departament de Biologia i Geologia
Maria Gómez
Departament de Ciències Socials
Xavier Biosca
Seminari de Llengües Clàssiques
Félix Zamorano
Departament d’ Educació Física
Ignacio Marcio
Seminari de Filosofia
Josep Garrido
Seminari de Física i Química
Anna Bruguer
Seminari de Francés
Margarita Vigil
Departament de Llengües Estrangeres
Mercè Vendrell
Departament de Matemàtiques
Àngels Tormo
Departament de Música
Guiller Mellado
Departament de Tecnologia
Esther Collados
Departament d’ Educació Visual i Plàstica
Mercè Gil
Departament d’ Orientació