CAPS DEPARTAMENT

Marta Sangenís
Departament de Català   
msange@insfortpius.cat
Javier Quiñones
Departament de Castellà  
jquinones@insfortpius.cat
Esperanza Martí
Departament de Biologia i Geologia  emarti@insfortpius.cat

Carles Bort
Departament de Ciències Socials    cbort
@insfortpius.cat
Xavier Biosca
Seminari de Llengües Clàssiques   
xbiosca@insfortpius.cat
Félix Zamorano
Departament d’ Educació Física   
fzamorano@insfortpius.cat
Emília Olivé
Seminari de Filosofia   eolive
@insfortpius.cat
Sergi Sacristan
Seminari de Física i Química   ssacris
@insfortpius.cat
Anna Bruguer
Seminari de Francès     abruguer@insfortpius.cat
Cati Garcia
Departament de Llengües Estrangeres   cgarcia
@insfortpius.cat
Arantxa Seix
Departament de Matemàtiques  aseix
@insfortpius.cat
Àngels Tormo
Departament de Música     
atormo@insfortpius.cat
Guiller Mellado
Departament de Tecnologia    
gmellado@insfortpius.cat
Esther Collados
Departament d’ Educació Visual i Plàstica   
ecolla@insfortpius.cat
Neus Martí
Departament d’ Orientació     nmarti@insfortpius.cat
Share