CAPS DEPARTAMENT

Montse Torné
Departament de Català   
mtorne@insfortpius.cat
Javier Quiñones
Departament de Castellà  
jquinones@insfortpius.cat
Esperanza Martí
Departament de Biologia i Geologia
emarti@insfortpius.cat
Maria Gómez
Departament de Ciències Socials    
mgomez@insfortpius.cat
Xavier Biosca
Seminari de Llengües Clàssiques   
xbiosca@insfortpius.cat
Félix Zamorano
Departament d’ Educació Física   
fzamorano@insfortpius.cat
Ignacio Marcio
Seminari de Filosofia  
imarcio@insfortpius.cat
Marta Álvarez
Seminari de Física i Química  
malvarez@insfortpius.cat
Anna Bruguer
Seminari de Francès     abruguer@insfortpius.cat
Margarita Vigil
Departament de Llengües Estrangeres   
mvigil@insfortpius.cat
Mercè Vendrell
Departament de Matemàtiques 
mvendrell@insfortpius.cat
Àngels Tormo
Departament de Música     
atormo@insfortpius.cat
Guiller Mellado
Departament de Tecnologia    
gmellado@insfortpius.cat
Esther Collados
Departament d’ Educació Visual i Plàstica   
ecolla@insfortpius.cat
Mercè Gil
Departament d’ Orientació     mgil@insfortpius.cat