CAPS DEPARTAMENT

Marta Sangenís
Departament de Català   
msange@insfortpius.cat
Javier Quiñones
Departament de Castellà  
jquinones@insfortpius.cat
Esperanza Martí
Departament de Biologia i Geologia    emarti@insfortpius.cat

Carles Bort
Departament de Ciències Socials     cbort
@insfortpius.cat
Xavier Biosca
Seminari de Llengües Clàssiques   
xbiosca@insfortpius.cat
Félix Zamorano
Departament d’ Educació Física   
fzamorano@insfortpius.cat
Ignacio Marcio
Seminari de Filosofia  
imarcio@insfortpius.cat
Sergi Sacristan
Seminari de Física i Química   ssacris
@insfortpius.cat
Anna Bruguer
Seminari de Francès     abruguer@insfortpius.cat
Cati Garcia
Departament de Llengües Estrangeres   cgarcia
@insfortpius.cat
Mercè Vendrell
Departament de Matemàtiques 
mvendrell@insfortpius.cat
Àngels Tormo
Departament de Música     
atormo@insfortpius.cat
Guiller Mellado
Departament de Tecnologia    
gmellado@insfortpius.cat
Esther Collados
Departament d’ Educació Visual i Plàstica   
ecolla@insfortpius.cat
Carlos Junquera
Departament d’ Orientació     cjunquera@insfortpius.cat
Share