EQUIP DIRECCIÓ

EQUIP DE DIRECCIÓ

Director:   Joan Gavilan   jgavilan@insfortpius.cat

Cap d’Estudis:   Esther Farrero   efarrero@insfortpius.cat

Coordinadora Pedagògica:   Arantxa Seix   aseix@insfortpius.cat

Secretària:   Macarena Valbuena   mvalbuena@insfortpius.cat

Share