Programació Anual 15/16

La Programació General Anual recull, en un sol document, els objectius que han emmarcat l’activitat del centre, la planificació del curs, els calendaris d’actuació, les normes que s’han establert per al funcionament del centre, els nous plans de treball i els projectes educatius de cada curs.

En aquest document podeu veure els objectius, les actuacions i els indicadors que determinen l’activitat del nostre centre durant el curs 2015-2016 i algunes dades generals sobre la comunitat educativa del Fort Pius, el calendari escolar anual i el programa de sortides escolars.

Share