Informació de l’equip directiu

logo
En arribar al final de 2n trimestre us enviem algunes informacions referides als treballs de síntesi de l’ESO i als canvis d’horari que això suposa. D’altra banda ens apropem a la recta final del curs i, més que mai, serà necessari el treball i esforç de tots, per a assolir els bons resultats desitjats.

1. TREBALL DE SÍNTESI
En tornar de les vacances, la setmana del 26 al 29 d’abril, tindran lloc les activitats programades pels treballs de síntesi de primer, segon i tercer de l’ESO. Per aquest motiu, l’horari general del centre es veurà modificat. Totes les activitats han estat aprovades pel Consell Escolar.

Cada alumne de l’ESO rebrà un dossier amb el contingut del treball, l’horari i les diferents activitats. A les tardes no es farà horari de classes i els alumnes hauran de fer feina de grup de recerca fora de l’horari lectiu. Tenen a la seva disposició la Biblioteca del centre per tal de poder treballar si els és menester. En el cas dels alumnes de 3r d’ESO, el dijous 16 d’abril, faran una sortida, de tota la jornada, a Collserola. També modificaran el seu horari de dimecres, ja que finalitzaran les seves activitats a les 14h en comptes de a les 13h, ja que van al Port Vell i tenen alguna hora, abans i després de la sortida en el centre.

El servei de menjador de dimarts i dijous finalitzarà a les 15:30h per els alumnes que es queden normalment.

Els alumnes de 2n d’ESO faran les activitats del treball a la casa de colònies “Victòria-Amadeu”, situada al Poblenou del Delta de l’Ebre. Recordeu que sortiran a les 8,30 hores del matí del dia 26 d’abril i que han de portar tot el material que se’ls ha indicat.

2. BATXILLERAT i QUART DE L’ESO.
Aquests grups faran la seva activitat de classes habitual amb alguna excepció que resulta del canvi horari general del centre provocat per la setmana del treball de síntesi.

3. BUTLLETINS DE NOTES DE LA 2a AVALUACIÓ.
Al voltant del dia 8 d’abril, en hora de tutoria de cada nivell, els tutors de grup lliuraran els butlletins de notes corresponents a la 2a avaluació. Els alumnes hauran de retornar al tutor/a una còpia del butlletí, degudament signada per les famílies, abans del divendres 15 d’abril.

Us desitgem unes molt bones vacances.

L’EQUIP DIRECTIU

6 d’abril 2011

Share

Tags: