II OLIMPÍADA CLÀSSICA

Alumnes de grec de 2n de Batxillerat participen en la II Olimpíada Clàssica de la UAB, que consisteix en una traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del grec, de lèxic grec i etimologia grega de vocabulari català i castellà, literatura grega, civilització grega i la seva pervivència en la cultura occidental. Aquests mateixos alumnes ja van participar en el concurs Odissea 2016, agrupats en tres grups: Les Fenícies, Pecunia i Via Valeria i han obtingut tots tres un diploma per la seva alta puntuació.

Share

Tags: