FOMENT CONDUCTES IGUALITÀRIES

En el marc de Pla d’Acció Tutorial  l’alumnat de 1r i 2n d’ESO farà uns tallers d’octubre a març de Foment de conductes igualitàries i respectuoses pel que fa les relacions de gènere, a càrrec d’especialistes amb el treball en joves de l’associació Candela: tractaran, entre d’altres, temes relacionats amb els estereotips i rols de gènere; prevenció d’assetjament i ciberassetjament i sexualitat. Es tracta de crear un espai de confiança, reflexió i d’intercanvi grupal a partir del qual prevenir violències de gènere. Aquests tallers es fan paral·lelament a diverses sessions de formació del professorat i s’adreçarà també a les famílies interessades, en el marc de l’Escola de Pares, coordinada per l’AMPA i l’institut, i aniran a càrrec de l’associació Coeducacció. Aquesta intervenció educativa està propiciada per la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de l’Eixample.

Share