FAMÍLIA i ESCOLA: El compromís educatiu amb els fills

Els pares i les mares us dediqueu a l’educació dels vostres fills al llarg de tota la seva infantesa i fins que són adults. Durant l’escolarització dels nois i noies, la família i el centre compartiu el dret i el deure de l’educació; això fa que el compromís entre família i escola sigui fonamental per a l’èxit escolar. En l’àmbit de participació i compromís educatiu és necessari que les famílies feu el seguiment del procés escolar i educatiu dels vostres fills; que participeu en el funcionament del centre, a través, entre d’altres aspectes, del Consell Escolar, on sou representats per pares i mares que han estat escollit per vosaltres i, en darrer terme, cal recordar la Carta de compromís educatiu que heu signat en matricular els vostres fills al nostre centre. És per això que des de l’AMPA i l’equip directiu del centre us proposem uns enllaços que us poden ser útils.

 

 

  • El Departament d’Ensenyament facilita un banc de recursos formatius per a les famílies organitzats pels diferents Departaments de la Generalitat i per les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes. També aporta referències bibliogràfiques de reflexió i enllaços d’interès.

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.fd35a3c63db97ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

 

  • La Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya (FAPAC) publica fulls d’assessorament per les famílies que desenvolupen diversos temes formatius: relació família i escola, noves tecnologies, educar en les emocions….

 

http://www.fapac.cat/Fulls-d-assessorament-per-a-pares-i-mares-de-l-Escola-de-Pares-de-la-FaPaC

 

 

  • La xarxa de televisions locals emet el programa Família i Escola on es realitzen entrevistes a especialistes del món educatiu que reflexionen sobre diferents aspectes de l’educació d’infants i joves (noves tecnologies, acció compartida família – centre, reforç escolar, etc.).

 

http://familiesiescola.blocs.xtvl.tv/

 

  • Catalunya Ràdio, al seu espai web, permet escoltar totes les emissions del seu programa Bloc de pares, on educadors, psicòlegs i altres especialistes proposen temes de reflexió i debat sobre diferents aspectes de l’educació.

 

http://www.catradio.cat/programa/1306/Blog-de-pares

Share