CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT FORT PIUS constituït el 28 de novembre de 2018, després de la celebració de les eleccions per a renovar la meitat dels seus membres.

Share