Els canvis urbanístics a la Barcelona preolímpica

EXPOSICIÓ

Flama Olímpica

“ELS CANVIS URBANÍSTICS A LA BARCELONA PREOLÍMPICA”

Amb motiu de la commemoració del vintè  aniversari de la celebració dels jocs olímpics de 1992 a Barcelona, el departament de Ciències Socials ha organitzat aquesta exposició sobre les transformacions urbanístiques que va experimentar la ciutat els anys previs a aquests jocs, gràcies a la col•laboració de l’arxiu fotogràfic de Barcelona.
L’exposició està  configurada per diversos apartats:

  1. Proclamació dels Jocs Olímpics, on es reflecteix l’entusiasme de la ciutadania i la flama com a símbol universal.
  2. L’antic port de Barcelona amb fotografies de diverses èpoques de la nostra ciutat.
  3. Els canvis i la construcció d’infraestructures que possibilitaren la millora en les vies de comunicació.
  4. La reforma i la construcció dels  nous equipaments esportius de l’anella olímpica que  ha estat una de les aportacions més importants de la nostra ciutat  tant per a la pràctica com per a la docència.
  5. La construcció de la Vila Olímpica, un nou barri la construcció del qual va suposar la desaparició de les indústries del barri del Poble Nou i de l’anomenada ciutat informal (darrers nuclis de barraques).
    La reforma del litoral ha comportat no només l’aparició de nous barris sinó que ha estat  cabdal per a deixar d’estar d’esquena al mar: recuperació de platges, port olímpic, etc.
EXPO: Transformació Olímpica de Barcelona
Share

Tags: