EINES PEL CANVI

L’institut Fort Pius s’ha adherit al programa d’innovació Eines pel Canvi  que ha posat en marxa el Consorci d’Educació de Barcelona; el nostre centre va ser a l’inici d’aquest programa d’innovació i al llarg del curs passat l’equip de direcció va participar en el precedent d’aquest projecte i alhora  26 docents del centre van fer un Curs d’Assessorament en el treball per projectes; també la II Jornada Docent del Fort Pius es va desenvolupar a l’entorn d’aquest eina pedagògica. Els principis pedagògics que fonamenten el programa Eines per al Canvi es recullen al document Repensar l’educació (UNESCO, 2015). Amb la màxima «Repensar allò que s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua l’aprenentatge», enumera set principis bàsics de l’aprenentatge a partir dels quals caldrà ajustar el model d’aula, la funció i el paper dels mestres, la disposició dels espais, els horaris, les assignatures, els equips, els esbarjos, etc. Aquests principis són els següents:

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.

2. L’aprenentatge és de naturalesa social.

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.

7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement, i també amb la comunitat i el món en general.

Com a resultat d’aquesta formació, vam decidir de posar en marxa en aquest curs el Treball per Projectes a 1r d’ESO, dedicant-hi 6 hores setmanals en tres franges de dues hores seguides, dilluns, dimarts i dijous. El grup impulsor, que treballa amb l’alumnat en aquestes franges, fa reunions setmanals de seguiment i desenvolupament dels Projectes, obertes a la resta del professorat per tal d’avaluar la feina duta a terme.

Share