AUTORITZACIONS

Aquí teniu diversos documents de centre que poden ser del vostre interès

Autorització  per a l’administració de Paracetamol

Autorització de dades i material elaborat (majors de 14 anys)

Autorització de dades i material elaborat (menors de 14 anys)

Ús de serveis i recursos digitals (majors de 14 anys)

Ús de serveis i recursos digitals (menors de 14 anys)

Permís genèric de sortides curriculars (ESO)

Permís genèric de sortides curriculars (BATX)

Share