Dites de tots sants

Algunes de les dites més populars de tots sants són:castanya

Entre Tots Sants i Nadal pluja i vent faran prou mal.

Per Tots Sants, castanyes, i cargols amb banyes.

El raïm penjat fins a Tots Sants, s’ha de menjar de dos en dos grans, de Tots sants enllà, de gra en gra.

De Tots-sants a Nadal, l’ hivern cabal; de Nadal enllà, comença a baixar.

Per Tots sants, capes i mocadors grans.

Per Tots sants, els camps verds i els cims blancs.

De Tots-sants fins a Nadal, el flequer perd son cabal.

Per Tots sants, desa el vano i treu els guants.

Sagnies per Tots-sants, salut per tot l’ any.

Per Tots-sants, caçador, plega els rams.

Per Tots-sants, ni llentrisca ni glans.

Per Tots-sants, tots els vins són sans.

Per Tots-sants i pels Morts, si sembres blat colliràs escardots.

Per Tots sants, quinze ençà, quinze enllà, la flor de sembrar, i si pot ser els d’aquí, no esperis els d’allà. Per Tots-sants, les olives a les mans.

De Tots sants a Sant Martí, onze dies i un matí.

Share