Departament de Matemàtiques (Curs 2012-2013)

Professors:

Montse Atxer, Damià Garcia,  Manuel Leandro i Míriam Alcalà (Cap de departament)

LLibres de Text pel curs 2012-13:

1r i 2n ESO: Llibre de text digital: www.llibrewebsantillana.com

3r i 4t ESO: Libre de text Editorial Santillana

1r de Batx: Llibre de text Editorial McGrau-Hill

2n  de Batx: Llibre de text Editorial Santillana


 

Share