CURS 2012 -2013. INFORMACIÓ GENERAL

Us donem de nou la benvinguda més cordial a l’Institut Fort Pius. Amb energies renovades, tot el professorat i el personal d’administració i serveis continuarem atenent els vostres fills i filles amb la il·lusió i la motivació que ens mouen en la nostra tasca educativa. Us demanem, una vegada més, la vostra més estreta col·laboració per tal de superar amb èxit els reptes d’aquest nou curs.

Podeu consultar un seguit de documents que us acostaran al funcionament del centre per al proper curs 2012-2013.

INFORMACIÓ GENERAL

 

EQUIP DIRECTIU

Director: Xavier Biosca

Cap d’estudis: Elisabet Pous

Secretària: Nieves Nieto

Coordinador Pedagògic: Albert de Frías

Coordinador d’ESO: Joan Gavilan

Coordinador de Batxillerat: Joan Sabidó

Coordinadora d’Activitats i Serveis: Cinta Arasa

Coordinadora d’Orientació i Mediació: Xus Gorrindo

Coordinadora LIC: Marta Sangenís

 

CALENDARI ESCOLAR (resumit)

1r TRIMESTRE

 • Del 12 de setembre al 21 de desembre de 2012.
 • Preavaluacions d’ESO i Batx: 24 i 25 d’octubre.
 • 1a Avaluació: 12 setembre – 5 desembre (13 setmanes).
 • Juntes 1a Avaluació:  dimecres  28 i dijous 29 de novembre.
 • Lliurament de notes i reclamacions d’ESO i BATX: dimecres 5 de desembre.

 

2n TRIMESTRE

 • Del  8 de gener al 22 de març de 2013.
 • 2a Avaluació: 10 desembre – 22 març (13 setmanes).
 • Juntes 2a Avaluació:  dimecres 20 i dijous 21 de març.
 • Lliurament de notes i reclamacions d’ESO i BATX: divendres 22 de març.

3r TRIMESTRE

 • Del 2 d’abril al 21 de juny de 2013.
 • 3a Avaluació:  2 abril – 21 juny (12 setmanes).
 • Juntes 3a Avaluació:  dimecres 19, dijous 20 i divendres 21 de juny.

Dies festius de lliure elecció, proposta del Consell Escolar de BCN:

 • Divendres,  2 de novembre de 2012
 • Divendres, 7 de desembre de 2012
 • Dilluns, 11 de febrer de 2013
 • Dimarts, 21 de maig de 2013

PLA D’ACOLLIDA – INICI DE CLASSES

Dimecres 12: 9.15 h Pla d’Acollida de 1r  d’ESO. A les 9.30h, proves inicials.
11.15 h PLA D’ACOLLIDA de 2n, 3r i 4t d’ESO.
12.15 h Pla d’Acollida de Batxillerat.
– Sortida prevista a les 12.45 hores.
12.45 h Reunions de tutors amb coordinadors.

 

Dijous 13: 8.15 h Inici de classes amb horari normal a Batxillerat.

9.15 h Pla d’Acollida de 1r: Assignació grup-classe. Informacions generals a càrrec dels tutors/es.

10.15 h PLA d’ACOLLIDA de 2n i 3r : Recollida de les peticions d’ Optatives.         Informacions generals a càrrec dels tutors/es.

PLA d’ACOLLIDA de 4t: Recollida de les peticions d’ Optatives. Informacions generals a càrrec dels tutors.

 

Divendres 14: 8.15 h Inici de classes amb horari normal a l’ESO.

 

REUNIONS DE PARES

 • 1r d’ESO: dimecres, 12 de setembre ( 18.15 h).
 • 2n, 3r i 4t d’ESO: dimecres 19 de setembre (18.15 h).
 • Batxillerat: dimecres 26 de setembre (18.15 h).

MARC HORARI

EQUIP DOCENT I AVALUACIONS

 • En  aquest curs  2012-2013  hi haurà  quatre  grups de 1r d’ESO, quatre de 2n d’ESO, tres de 3r d’ESO , tres de 4t d’ESO i una Aula Oberta de segon cicle a 4t d’ESO. A Batxillerat 2 grups de 1r i un de 2n. Els Equips Docents en els diferents nivells estan formats per uns 10 professors i els coordinadors corresponents.
 • Tots els professors i els tutors de grup atendran les visites dels pares dels alumnes. Aquesta visita, cal concertar-la prèviament  a través de l’agenda de l’alumne/a o bé trucant per telèfon. El tutor podrà sol·licitar entrevista amb els pares i també podrà informar per escrit a través de l’agenda de l’alumne/a, un mail o a l’apartat d’observacions del butlletí de qualificacions. És molt important, sobretot a primer i segon, que la comunicació entre famílies i tutors sigui permanent. Els professors acompanyen els alumnes en el seu procés d’aprenentatge i les famílies han de seguir el dia a dia del treball escolar.
 • Al llarg del curs es faran una preavaluació i  tres avaluacions, segons el calendari adjunt que us fem arribar. Les qualificacions de les matèries corresponents es notificaran per escrit. L’alumne/a les haurà de retornar degudament signades pels seus pares.
Share