CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació de les diferents matèries de l’ESO i del Batxillerat els trobareu als enllaços de cadascun dels Departaments didàctics del centre:

Llengua catalana i literatura d’ESO i Batxillerat

Llengua castellana i literatura d’ESO, Batxillerat i diversitat

Llengües estrangeres: anglès i francès i Llengües clàssiques

Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia i Tecnologia.

Ciències socials i Filosofia (4t ESO, 1r Batx i 2n Batx).

Educació visual i plàstica, Música i Educació física.

Share