COORDINACIONS

COORDINACIONS

Coordinadora d’ESO:   Ramiro Ropero   rropero@insfortpius.cat

Coordinadora de Batxillerat:   Maria José Tello   mtello@insfortpius.cat

Coordinadora d’Activitats:   Anna Bruguer   abruguer@insfortpius.cat

Coordinador d’Informàtica:   Pere Trilla   ptrilla@insfortpius.cat

Coordinadora d’Orientació:   Neus Martí   nmarti@insfortpius.cat

Coordinador de Mediació:   Carles Bort   cbort@insfortpius.cat

Coordinador LIC:   Josep M. Sardà   jsarda@insfortpius.cat

Coordinador de Riscos Laborals:  Joan Lizandra  jlizandra@insfortpius.cat

Share