CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR

S’ha constituït el nou Consell Escolar sorgit de les eleccions que s’han celebrat durant els mesos de desembre i de gener a l’institut. Han quedat constituïdes també les comissions permanent, econòmica i de menjador.

Els membres del Consell han acordat fer arribar d’una manera més efectiva a tots els sectors de la nostra comunitat educativa les decisions que es vagin prenent en el si del Consell, per tal de fer d’aquest òrgan de representació una eina que prioritzi la informació i la participació. Si cliqueu aquest enllaç sabreu qui són els vostres representants i en aquest altre les funcions del Consell, segons el nostre Reglament de Règim Intern.

Share