INSTAL·LACIONS

L’edifici de l’Institut Fort Pius consta de dos espais principals: Edifici d’Ausiàs March i Espai interior (Gimnàs, Biblioteca, Audiovisuals).

Disposem de dues aules d’informàtica amb 25 ordinadors cadascuna. Totes les aules del centre tenen pissarres digitals interactives (PDI) i canons de projecció i també pissarres de veleda o guix.

Tenim laboratori de química, de noves tecnologies i física, 2 aules de tecnologia, aula d’EVP i aula de música.

Aula d’Acollida i Aula de suport (USEE).

Disposem d’un pati ampli, amb dos espais ben diferenciats, i una pista poliesportiva damunt de l’aulari.

El centre reuneix totes les condicions de seguretat (escala d’emergència, detectors de foc, alarmes, pla d’evacuació i confinament) i confort: no hi ha barreres arquitectòniques i disposem de dos ascensors.

La sala menjador és nova, igual que les instal·lacions de cuina i office.

El servei de neteja  i l’equip de manteniment ens permeten tenir el centre en molt bones condicions materials i de neteja.

El gimnàs – sala d’actes, dotat amb un equipament de projecció i megafonia, permet organitzar presentacions per a 200 persones ben acomodades.

Disposem d’un servei de taquilles de lloguer anual. La calefacció funciona amb dues calderes diferents pels dos edificis.

El manteniment i millora de les infraestructures són prioritats permanents del centre.

.

Share