XXVI Concurs literari Sant Jordi

BASES DEL CONCURS
rosa
Enguany celebrem el XXV concurs literari de Sant Jordi i volem aprofitar l’efemèride com a temàtica preferent de les obres literàries i plàstiques que es presentin al concurs literari. El jurat del certamen valorarà la temàtica dels 25 anys de la fundació de l’Institut, preferentment en el gènere d’arts plàstiques, a l’hora de decidir els treballs guanyadors.

CATEGORIES

 • Primera categoria: alumnes de 1r i 2n ESO.
 • Segona categoria: alumnes de 3r ESO i 4t ESO.
 • Tercera categoria: alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.

GÈNERE DELS TREBALLS
Prosa. Es poden presentar una o diverses narracions amb una extensió màxima de 3 fulls.

Poesia. Es poden presentar un o diversos poemes amb una extensió màxima de 3 fulls.

Arts Plàstiques. El format de presentació d’aquest gènere es podrà efectuar sobre paper o en format multimèdia. Es poden presentar un o més treballs dels següents subapartats:

Còmic/Auca. D’una extensió no superior als 3 fulls en format paper.

Poesia visual. A presentar en format lliure.

LLENGÜES
Llengua catalana, llengua castellana i llengües anglesa o francesa.

PAUTES DE PRESENTACIÓ

 • Treballs del gènereprosa i poesia:

S’ha de presentar dues còpies de cada obra, escrites amb ordinador adjuntant el CD o enviant-lo per e-mail a extraescolarsfortpius@gmail.com, mecanografiaten un full en blanc format Din A4,per una sola cara, i a doble espai, amb cos de lletra 12. El Centre facilitaràl’accés als ordinadors a sol·licitud dels participants per a aquells alumnes que ho demanin.

 • Treballs de gènere còmic/auca:

S’ha de presentar original i còpia de cada obra. Si el format de l’obra és multimèdia, s’enviarà per e-mail a extraescolarsfortpius@gmail.com Si el format de l’obra és diferent i no es pot reproduir, entregueu l’original i ens posem d’acord.

 • A les obres literàries i d’arts plàstiques hi ha de constar:
  • Títol de l’obra:
  • Gènere:
  • Pseudònim:
  • Curs:
  • Categoria: 1a / 2a / 3a
 • Els treballs es presentaran en un sobre gran , a la part exterior del qual ha de constar:
 • Títol de l’obra:
 • Gènere: Prosa / Poesia
 • Pseudònim:
 • Curs:
 • Categoria: 1a / 2a / 3a
 • El CD
 • El lliurament de les obres literàries ha d’anar acompanyat d’un sobre petit tancat. Dins del sobre hi ha d’haver un full amb les dades següents:
  • Nom i Cognoms:
  • Pseudònim:
  • Curs:
  • Categoria: 1a / 2a / 3a

DATA DE LLIURAMENT DE LES OBRES LITERÀRIES
DIVENDRES 3 D’ABRIL IMPRORROGABLE!

Els concursants han de lliurar les seves obres literàries al coordinador Joan Gavilan o a qualsevol professor/a.

PREMIS
Es concedirà un primer i un segon premi per a cada categoria. Els premis consistiran en un obsequi commemoratiu del certamen i en un val per llibres. Els premis es podran declarar deserts. Les obres premiades es publicaran a la revista “Pius Fort” El lliurament de premis tindrà lloc durant la cel·lebració de la diada de Sant Jordi, el, dijous 23 d’abril de l’any 2009.

JURAT
Està format per 3 professors, 1 alumne i un secretari.

Share