Carta final 2n trimestre

Benvolgudes famílies:

Ja hem arribat al final del segon trimestre natural del curs 2010/2011. No vull amagar que, per diferents motius ha esta un trimestre difícil de conduir. Estem en un procés de canvis i innovacions que no permeten el relaxament i que han exigit a tota la comunitat escolar un treball constant i no sempre fàcil d’organitzar i dur a terme de manera perfecta.
Evidentment, estem parlant del programa 1×1, del Pla de Qualitat i Millora (PAC 09), del funcionament dels diferents serveis que l’institut ofereix a l’alumnat i les famílies: des del menjador fins a la intranet, web, biblioteca, extraescolars, assessoraments, mediació i reforços entre d’altres igualment importants.
Cap d’aquestes funcions es pot dur a terme sense la implicació de moltes persones i s’ha de reconèixer que algunes vegades es fa difícil posar d’acord a tot el professorat o acontentar per igual a les diferents famílies.
Però es treballa amb il·lusió i amb el desig de continuar fent del Fort Pius un centre de referència entre les institucions del barri.
Els efectes de la difícil conjuntura general també han afectat l’institut. La crisi ens toca i perjudica els pressupostos, infla la nostra matrícula per que no es poden completar les aules de nova creació previstes a Barcelona, posa en perill la continuació de programes d’innovació i millora, redueix la rapidesa en la substitució de professors i professores de baixa, restringeix els ajuts i beques pels estudiants, ens obliga a reduir despeses en funcions bàsiques com la neteja i manteniment i fomentar l’estalvi de llum gas i aigua.
Com a Director de l’Institut vull agrair a l’AMPA, el conjunt de pares i mares de l’alumnat del Fort Pius, els treballadors de l’Institut, professors i personal d’administració i serveis, i també a l’alumnat, la paciència i sentit de la realitat amb que viuen els fets. També vull demanar comprensió per aquells moments en que no hem sabut estar a l’alçada que requerien les circumstàncies.
Si tenim el seny de combinar l’afany de millora amb la quantitat necessària de paciència, les coses aniran per on han d’anar.
Sobre tot voldria demanar-vos que renoveu la vostra confiança en nosaltres i comprometrem en nom del professorat a continuar fent la feina de la millor manera possible.
Quan tornem de les vacances quedaran dos mesos de classe. Esperoneu els vostres fills i filles a fer l’esprint final: han de pensar que els espera un curs següent bàsic en la seva formació. Feu-los la reflexió que cal que aprenguin a tractar-se amb respecte i a demanar-se a ells mateixos el que esperen de la resta. Per últim, ajudeu-los a ser responsables de les seves propietats i a respectar les normes i les persones. Han de saber que la nostra és una cultura de pau i diàleg a la qual cada ciutadà ha de delegar certs drets en les institucions generals.
Un cop més us agreixo la vostra col·laboració i us recordo que les classes començaran el dimarts dia 26 d’abril. No oblideu tampoc que la primera setmana farem el crèdit de síntesi. Rebreu la informació sobre l’adaptació de l’horari i podeu consultar –la a la web.

Bones vacances.

Afectuosament,

Adolfo Silván Martí
Director de l’Institut Fort Pius.

Barcelona 13 d’abril de 2011

Share

Tags: