Carta de compromís educatiu de l’Institut

A la reunió del Consell Escolar del dia 27 d’abril es va aprovar la Carta de compromís educatiu que en el moment de formalitzar la matrícula les famílies i el Director hauran de signar.

El text aprovat podrà ser esmenat la propera reunió del Consell Escolar. S’han rebut algunes propostes d’esmena per part de l’AMPA de l’Institut que seran incorporades al redactat actual. Bàsicament fan referència a l’acció tutorial i als drets dels alumnes que necessiten un tractament pedagògic diferenciat. Per tal que pugueu veure aquestes observacions us afegim les propostes de redacció trameses per els pares i mares d’alumnes.

Share

Tags: