Calendari de final de curs 2010-2011

calendari

Recordatori de calendari de final de curs 2010-2011

2n BATX:

 Exàmens finals : de dv. 20 a dmc. 25 de maig.
 Exàmens recuperació ( PAU juny): dv 27, dll 30, dm 31 de maig.
 Avaluació 3a i final contínua: dmc. 1 de juny.
 Lliurament de notes i incidències: dj 2 de juny.
 Inici de les classes de preparació de les PAU: dv, 3 de juny.
 Publicació llistes per a exàmens finals extraordinaris: dll. 6 de juny.
 Final de classes de 2n de BATX: dv. 10 de juny.
 Exàmens de Selectivitat: dmc. 15, dj. 16 i dv. 17 de juny.
 Exàmens extraordinaris: de dm. 21 a dj. 23 de juny.
 Avaluació final extraordinària: dll. 27 de juny.

1r, 2n, 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r BATX.

 Exàmens de 3a avaluació ESO: del dll. 30 de maig al dv. 3 de juny.
 Avaluació 3a i final contínua ESO i 1r Batx: dmc. 8 i 15 de juny.
 Viatge de 4t: 5-10 juny.
 Darrer dia de classe i lliurament de notes: divendres, 17 de juny.
 Exàmens finals extraordinaris ESO i 1r Batx. : del dll. 20 al dmc. 22 de juny.
 Juntes d’Avaluació final: dj 23 i dilluns 27de juny.
 Lliurament de notes i incidències: dimarts, 28 de juny.

ALTRES INFORMACIONS

 Festa 1r cicle d’ESO: dimecres, 15 de juny, 18,30 hores.
 Festa 4rt ESO: dimecres, 22 de juny, 18,30 hores.
 Festa de 2n de Batxillerat: dimecres,1 de juny, 20,30 hores.
 Sortida final curs 1r cicle: dijous, 16 de juny

EQUIPS DOCENTS PREVISTOS

• Valoració T. Síntesi:

Dmc, 11 maig, a les 13h: 1r, Sala Profes i 3r, Aula 25.
Dmc, 18 maig, a les 13h: 2n, Sala Profes.

• Equips docents:

Dm. 28 i dmc. 29 de juny: reunions de preparació nou curs.

SESSIONS D’AVALUACIÓ:

Dc 1 juny ( 3ª avaluació, 2n Batxillerat).
Dc 8 i 15 de juny ( 3a avaluació ESO i 1r Batxillerat).
Dj 23 i dilluns 27de juny ( Avaluació final).

CLAUSTRES I CONSELLS ESCOLARS PREVISTOS

Dmc , maig, a determinar: Reunió de Claustre i de Consell Escolar.
Dj. 30 de juny.

ALTRES:

• 1-7 juliol: Reunions Departaments i coordinacions. Preparació del nou curs escolar.

Share

Tags: