Calendari de Setembre

logoCALENDARI SETEMBRE

  • Dimecres 1:

Reunió de Caps de Departament (10,00 h).

Presentació del professorat (11,30 h).

Reunions de Departament ( 12,00 h).

  • Dijous 2:

Reunió Equip Docent de 1r ESO  ( 9h.)

Reunió amb professorat nou (10,00 h).

Reunions de Departaments ( 11,30h).

  • Divendres 3:

Treball de Departaments i reunió de l’Equip Directiu ( 9 h).

Claustre ( 11,30h).

  • Dilluns, 6:

Reunions Tutors/es amb  coordinadors: Inici de curs ( 9,30h).

Reunió Equip  Directiu amb Coordinadors de cicle ( 12 h).

Treball  Departaments.

  • Dimarts, 7:

Pla d’acollida de 1r  d’ESO ( 9,00 h). Proves inicials (9.30h).

Pla d’acollida de 2n, 3r i 4rt ( 11,30 h).

Pla d’acollida de Batxillerat ( 12,00 h).

Reunions de tutors amb coordinadors (12,30h)

  • Dimecres, 8:

Pla d’acollida 1r: Assignació grup-classe. Recollida petició EARS.

Informacions generals a càrrec dels tutors/es.

Pla d’acollida  2n i 3r: Recollida petició Optatives.

Informacions generals a càrrec dels tutors/es.

Pla d’acollida 4t: Informacions generals a càrrec dels tutors/es.

Inici de classes amb horari normal a Batxillerat.

  • Dijous, 9:

Inici de classes amb horari normal a l’ESO.

Reunions de pares

  • 1r d’ESO: dimecres, 15 de setembre ( 18,30 h).
  • 2n, 3r i 4rt d’ESO: dimecres 22 de setembre (18,30 h).
  • Batxillerat:  dijous 30 de setembre (18,30 h).
Share